Amor vincit omnia.

Liefde overwint alles.

Post to Twitter